Mainostoimisto
Kari Eklund - DM Oy
Työ­pa­jan­ka­tu 10 b
puh. (09) 6122 720
www.kedm.fi
etunimi.sukunimi@kedm.fi

Perinteistä osaamista, uusia oivalluksia

Löy­tyy­kö lis­tal­ta mitä olet hakemassa? 

 • Moni­ka­na­vais­ten kam­pan­ja­ko­ko­nai­suuk­sien suun­nit­te­lu ja hallinta
 • Stra­te­gi­nen suunnittelu
 • Print­ti­mai­non­ta
 • TV-mai­non­ta ja videotuotannot
 • Suo­ra­mai­non­ta
 • Verk­ko­si­vut
 • Some-sisäl­löt ja kampanjat
 • Graa­fi­nen suunnittelu
 • Yri­ty­sil­meet
 • Pak­kaus­suun­nit­te­lu
 • Jul­kai­sut, leh­det ja kir­jat

  Ker­rom­me mie­luus­ti lisää ja täy­täm­me toiveesi!

Ota  yhteyt­tä:

toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Eklund +358 400 218 777

yhteys­suun­nit­te­li­ja Matias Eklund +358 50 464 3247

Kari Eklund - DM Oy
Työ­pa­jan­ka­tu 10 b
puh. (09) 6122 720
www.kedm.fi
etunimi.sukunimi@kedm.fi