Kari Eklund - DM Oy
Työ­pa­jan­ka­tu 10 b
puh. (09) 6122 720
www.kedm.fi
etunimi.sukunimi@kedm.fi

Täyden palvelun mainostoimisto

KEDM on täy­den pal­ve­lun mai­nos­toi­mis­to. Omaa osaa­mis­ta täy­den­ne­tään tar­peen mukaan tark­kaan valit­tu­jen kump­pa­nei­den pal­ve­luil­la.

 • Moni­ka­na­vais­ten kam­pan­ja­ko­ko­nai­suuk­sien suun­nit­te­lu ja hal­lin­ta
 • Stra­te­gi­nen suun­nit­te­lu
 • Print­ti­mai­non­ta
 • TV-mai­non­ta ja video­tuo­tan­not
 • Suo­ra­mai­non­ta
 • Verk­ko­si­vut
 • Some-sisäl­löt ja kam­pan­jat
 • Graa­fi­nen suun­nit­te­lu
 • Yri­ty­sil­meet
 • Pak­kaus­suun­nit­te­lu
 • Jul­kai­sut, leh­det ja kir­jat

Löy­tyi­kö lis­tal­ta se mitä olet hake­mas­sa? Ker­rom­me mie­luus­ti lisää!

Ota  yhteyt­tä:

pro­jek­ti­joh­ta­ja Kat­rii­na Jor­dan-Wes­ter­mar­kiin +358 50 325 6654

tai  toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Eklun­diin +358 400 218 777

Kari Eklund - DM Oy
Työ­pa­jan­ka­tu 10 b
puh. (09) 6122 720
www.kedm.fi
etunimi.sukunimi@kedm.fi