Kari Eklund - DM Oy
Työ­pa­jan­ka­tu 10 b
puh. (09) 6122 720
www.kedm.fi
etunimi.sukunimi@kedm.fi

Yhteys

Asiak­kaam­me voi­vat vapaas­ti vali­ta, halua­vat­ko hoi­taa yhtey­den­pi­don suo­raan teki­jöi­den kans­sa vai kes­ki­te­tys­ti pro­jek­tin hal­lin­nas­ta vas­taa­van kaut­ta. Mikä­li et ole vie­lä asiak­kaam­me, ottai­sit­ko ensin yhteyt­tä Pet­riin, kiitos!

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Eklund +358 400 218 777

Talous­joh­ta­ja Eli­na Eklund +358 9 6122 7244

AD Vir­ve Tik­ka­nen +358 9 6122 7223
Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja Eric Freund­lich +358 9 6122 7215
Yhteys­suun­nit­te­li­ja Matias Eklund +358 50 464 3247

Säh­kö­pos­tio­soit­teet muo­dos­sa etunimi.sukunimi@kedm.fi

Osoit­teem­me on Työ­pa­ja­ka­tu 10 B, 00580 Helsinki.

Toi­mis­tom­me sijait­see Kala­sa­ta­mas­sa, aivan met­rik­sen naa­pu­ris­sa, Yrit­tä­jä­ta­lon 4. ker­rok­ses­sa. Omal­la autol­la saa­pu­vil­le asiak­kail­le löy­tyy vie­ras­paik­ko­ja Yrit­tä­jä­ta­lon parkkipaikalta.

Las­ku­tuso­soi­te:
Kari Eklund - DM Oy
Työ­pa­jan­ka­tu 10 b
00580 Hel­sin­ki

Y-tun­nus: 0907086-5

Kari Eklund - DM Oy
Työ­pa­jan­ka­tu 10 b
puh. (09) 6122 720
www.kedm.fi
etunimi.sukunimi@kedm.fi